Algemene voorwaarden

 

Alvorens de behandeling zal ik vragen een korte intake formulier in te vullen via de mail, die voor we samen  zullen doornemen in een kort gesprek,

met een kop thee. 

Dit formulier is puur voor jou, en blijft ook in jouw bezit. 

Ik doe dan ook NIET aan dossiervorming. 

 

Zo is het voor beide duidelijk wat we van elkaar wel en niet kunnen verwachten.

 

 

 

Tijdens de healingen en trainingen wordt er gewerkt met krachtige,

hoog frequente energieën, energie die elektromagnetisch is geladen.

 

Mensen met een pacemaker of epilepsie kunnen helaas niet deelnemen.

Doordat de energie elektromagnetisch geladen is, kan dit een nadelig effect op de pacemaker hebben, of een elliptische aanval veroorzaken. 

 

Dit geldt overigens niet voor Access Bars. 

 

 

***

 

!!! 

Medische behandeling of medicijn gebruik mag niet worden gestopt zonder je eigen arts of specialist geraadpleegd te hebben.

De behandelingen die worden gegeven zijn aanvulling op, en nooit  een vervanging voor medische en reguliere behandeling.

Je bent hier dan ook ten alle tijde geheel zelf voor verantwoordelijk

!!!

 

In geval van twijfel is het raadzaam om een specialist (dokter, (huis)arts, etc.) te raadplegen en adviseren wij deze training niet eerder te ondergaan zonder overleg met een medisch specialist. Bij twijfel of gegronde reden kan iemand de

training worden ontzegd.

 

De trainingen en behandelingen zijn géén vervanging voor medische behandelingen.

 

Deelname en behandelingen zijn voor eigen verantwoordelijkheid en risico en Energy in Motion of de trainer kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld.