Klaar om grote sprong in BewustZijn te maken?

 

Wil jij meer vertrouwen,  Harmonie & Balans & steeds meer  Leven vanuit

Onvoorwaardelijke Liefde, vrij van oordeel?


“De tijd is NU aangebroken, om alle onnodige programmeringen van het verleden los te laten en je voor te bereiden op het ontvangen van die binnenstromende nieuwe energieën. Dit is NU gaande ~!~

 

We staan op het punt om samen hier op Aarde zulke (mooie) creaties te creëren, die we ons eigenlijk niet kunnen voorstellen. Jij wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn op ieder moment en van die dans te genieten ”

 

Shamballa* New Paradimg MDT helpt je om diepe angsten en vastzittende patronen los te laten. Shamballa is bij uitstek geschikt om blijvende veranderingen in te zetten en niet te blijven steken in goede voornemens.


De Shamballa* NPMDT energie werkt diep in op blokkades en patronen die zijn gebaseerd op angst.

Het opschonen en activeren van jouw energie systemen geven jou de Vrijheid  om weer volledig in je eigen kracht te komen en te leven vanuit onvoorwaardelijke liefde.

ZELF LEREN  DEZE ENERGIE TE FACILITEREN?

 

Wat is Shamballa* New Paradigm ~ MDT

Shamballa* Multi Dimensional Healing (MDH) is getransformeerd naar New Paradigm Multi Dimensional Tranfsormation.

Meer informatie over de oorsprong, & naams verandering & over  de grondlegger John Armitage op:

www.new-paradigm-mdt.org 

 

Het wezen en kern essentie van New Paradigm Multi-Dimensional Transformation is liefde zonder voorwaarden met respect voor heel het leven in al haar vormen.

 

 

De filosofie van  New Paradigm MDT gaat uit van de erkenning van Bron Energie die het gehele universum met alle (levens)vormen heeft gecreëerd en in die schepping alom tegenwoordig is. Shamballa is energie die transformerend en genezend werkt. De grondlegger van New Paradigm MDT is John Armitage.

 

Het biedt mogelijkheden voor een ieder om zijn bewustzijn te vergroten en om zichzelf te helen. Wanneer we onszelf helen gaan we terug naar de eenheid. Wanneer we weer heel zijn, zijn we één. Dan ervaren we de verbondenheid met alles en iedereen vanuit het éénheidsbewustzijn. Shamballa NPMDT biedt een handreiking om de innerlijke harmonie en balans te herstellen, ook wel genoemd het pad van bewustwording of “self empowerment”.

 

Shamballa New Paradigm cursussen gaan over bewustzijn, de mens, de aarde, de kosmos, de onderlinge verbanden, de relatie tussen de innerlijke en uiterlijke wereld, de eigen kracht en hoe die wordt gebruikt of juist weggegeven.


Het mooie van Shamballa NPMDT is dat het niet bij informatie, verhalen en inzichten blijft maar dat het tegelijkertijd de energie van éénheid, heelheid, liefde en vrijheid verankert. Deze energie, ook wel de Mahatma genoemd, maakt na een workshop deel uit van je wezen en ondersteunt vanaf dat moment persoonlijke groei en evolutie. Dit resulteert in het steeds bewuster ervaren van het leven, zowel innerlijk als uiterlijk.

De kern van alle NPMDT workshops ligt erin:
dat de verbinding wordt hersteld die iedere mens heeft met de Bron of God. Het verbindingspunt tussen Bron/God en iedere mens ligt in ieders persoonlijke 'I Am Presence' oftewel 'Ik Ben Aanwezigheid'.
dat de cursist activaties ontvangt zowel in de Shamballa als in de Mahatma energie.

Deze Mahatma energie is een zeer krachtige en transformerende energie die de mensheid momenteel ter beschikking staat. Mahatma is energie direct afkomstig van de bron en bestaat uit pure onvoorwaardelijk liefde en is bovendien intelligent.


Deze combinatie van de I Am Presence en de Mahatma energie is een zeer effectieve impuls voor self-empowerment. De workshops zijn dusdanig opgebouwd en persoonlijk van aard dat het altijd een belangrijke impuls geeft aan het persoonlijke pad van bewustwording en heling van iedere cursist.

 

***

 

 

***

Shamballa* New Paradigm ~ MDT


Het doel van Shamballa New Paradigm MDT
Het doel is Liefde, Vrijheid, uitbreiding van bewustzijn. En door verruiming van bewustzijn mensen in harmonie en balans brengen. MDT staat voor Multi Dimensional Transformation.

De ontwikkeling van mensen gaat steeds meer in een persoonlijke, individuele richting, waarbij het vorm krijgen van het unieke van elk mens, met zijn of haar specifieke gaven de kern van het proces vormt. Shamballa NPMDTis gericht op het in je eigen kracht komen en daaraan vorm geven.
Er wordt dan ook niet gewerkt met symbolen, deze zijn beperkend voor ieders energie systeem. In een vroeger tijdperk, toen de frequenties op de aarde lager/zwaarder waren, zijn symbolen zeker een grootse bijdrage geweest. We leven nu echter in de nieuwe tijd, waarin de verbinding met onszelf en alles hersteld kan worden, zonder tussen komst van symbolen.

De eerste doelstelling is je eigen ontwikkeling; wil je de wereld veranderen... Transformeer jezelf.
Uiteindelijk zullen anderen daarvan profiteren, met alle aspecten die daar bij horen: loskomen van oude patronen, loslaten van angst, verwerken en vergeven van oud zeer; ontdekken van je kracht.
Ontwikkelen van je gaven, ook wat men "paranormaal" noemt.

 

***

 

 

De energie waar we mee werken, is o.a. de diamant frequente energie van Shamballa en de Mahatma energie, ( pure Bron Energie)  bestaande uit Licht en Liefde. Licht is niets anders dan informatie en kennis. Liefde is verbinding en is onvoorwaar-delijk.

Het verbindt jezelf met de oerbron van alles, met de aarde, en met alle wezens op aarde. Zelfs met bewuste energieën buiten het aardse vlak. Dat is met recht "multi-dimensioneel".

 

Hoe verder je je op die weg ontwikkelt, hoe meer je wordt wie je in wezen bent.
Hoe beter je je herinnert wie je in wezen bent. Dat is "heel worden" (healing).

 

 

***

 

Niet aannemen wat een ander aandraagt, maar je openen voor de stem van je diepste wezen. Dan blijkt uiteindelijk dat alle antwoorden in jezelf besloten liggen.

***

Het openen van deze poort, deze poort naar jezelf, is het grootste cadeau wat je jezelf kan geven.
Het betekent wezenlijke vrijheid, in al zijn aspecten.

 

***

 

Ieder mens zijn/haar eigen proces, elk mens heeft daar recht op. Elk oordeel is naïef, want niemand kent het studieplan van een ander.

 

*

Shamballa* Multi Dimensional Healing (MDH) is getransformeerd naar New Paradigm Multi Dimensional Tranfsormation.

Meer informatie over de oorsprong, & naams verandering & over  de grondlegger John Armitage op:

www.new-paradigm-mdt.org