Waarom DNA opschonen, activeren en upgraden?
In verre vroeger tijden zijn er in & op het DNA van onze voorouders zegels geplaatst,

die ons belemmeren te groeien in onze volledige potentie.

Tijdens deze DNA Opschoning en Upgrade, worden er eeuwenoude zegels verwijderd en DNA sloten geopend.
Op deze manier kunnen we de 12 DNA strengen zuiveren.
Alles wat niet meer resoneert, zoals belemmerende overtuigingen, zware energie en blokkades, kosmische virussen, oude trauma's en ziekmakende energieën, worden opgeschoond.

Dit alles zal plaats vinden in overeenstemming met jouw IAM presence en voor jouw hoogste goed.
Tevens zullen we de DNA strengen voorzien van nieuwe energie, upgrades, en worden de 12 strengen DNA geactiveerd.

Er zit veel bewustzijns beperking op onze DNA.
Door geregeld je DNA op te schonen en activaties te ontvangen wordt je bewustzijn steeds groter.

Tijdens deze dag, werk ik samen met mijn upstairs team en word ik geasssiteerd door o.a. een team wat gespecialiseerd is in opschonen en activeren van DNA.

 

Wat is DNA nou eigenlijk ?

DNA is het genetisch materiaal dat de basis vormt van alle levende organismen. Bijna iedere cel in ons lichaam is opgebouwd uit hetzelfde DNA.

Elke cel in het lichaam bevat genetische informatie. Elke cel een geheugen, hier worden gedurende ons leven veel ervaringen opgeslagen. Ook omvat dit vele vorige levens.

DNA vertelt onze cellen wat ze zijn geweest, wat ze zullen blijven en wat ze zullen worden.
Hier wordt gesproken over de energetische waarde van DNA.
DNA ontvangt en zend energie uit en dit heeft invloed op heel ons leven, hoe we denken,

hoe we ons gedragen, wat we creëren .

De wetenschap beschouwt maar liefst 97% van ons DNA als nutteloos.

De resterende 3% vormt de basis van alle genetische coderingen in ons lichaam.

De esoterie stelt nu dat niet slechts 3% van ons DNA bruikbaar is maar dat de rest van het genetisch materiaal slapend is en in zich de mogelijkheid draagt tot verdere menselijke evolutie op spiritueel en zielsniveau mits het wordt geactiveerd om zijn functie te kunnen vervullen.

We bevinden ons al enige tijd in een overgangsperiode, waarbij bij vele het slapende DNA, wetenschappelijk ook wel schaduw DNA genoemd, wordt geactiveerd.

Dit om ervoor te zorgen dat deze voorlopers hun missie om de mensheid een stap verder te brengen kunnen gaan oppakken. In de praktijk betekent dit een overgang van 2 naar 12 strengen DNA ,

ofwel 6 paren, waar er voorheen paar één paar actief was.